เกี่ยวกับสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ

  วิสัยทัศน์

แผ่นดินไทยปราศจากทุ่นระเบิดและวัตถุอันตรายที่หลงเหลือจากสงคราม ประชาชนในท้องถิ่นอยู่อย่างปลอดภัยและสงบสุข

  พันธกิจ

สนับสนุนและเก็บกู้ทุ่นระเบิดออกจากพื้นที่อันตราย พร้อมทั้งช่วยเหลือคนพิการและกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิด

  แผนยุทธศาตร์

ระยะสั้น: เก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณที่มีความเร่งด่วนสูงเพื่อป้องกันการสูญเสีย
ระยะกลาง: เก็บกู้ทุ่นระเบิดพื้นที่การเกษตร และช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ระยะยาว:
ร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดออกจากพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทย

ความเป็นมาของสมาคมฯ

สมาคมฯ ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และผู้เก็บกู้ระเบิด (De-miner) กว่า 30 คน ที่เคยทำงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยมานานกว่า 16 ปี เพื่อช่วยหน่วยงานราชการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่หลงเหลืออยู่ตามชายแดนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดร่วมทั้งกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิด โดยสมาคมได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓

รายชื่อคณะผู้บริหาร

ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านทุ่นระเบิดและอื่นๆ

 1. พลเอก ธำรงศักดิ์ ดีมงคล
 2. พลโท โสมนัส ณ เชียงใหม่
 3. พลตรี พงศ์นาถ ธีรโยธิน
 4. Mr. Frans Hennekam

คณะกรรมการดำเนินงาน

 1. นายอมรชัย ศิริไสย์ นายกสมาคม
 2. ร.อ กาจณ์ ฤทธิแผลง อุปนายก
 3. นางสุภมาศ ศิริไสย์ เหรัญญิก
 4. นางสุวรรณา เลิศพงศ์เจริญ เลขานุการ
 5. นางกรรณิกา จันทะพา ปฏิคม
 6. นางสาวนารี การะศรี ประชาสัมพันธ์

กลุ่มผู้ก่อตั้งสมาคมฯ นี้ได้ช่วยเหลือทางราชการคือ ศทช. มาตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๓ ในการสำรวจผลกระทบเบื้องต้นของทุ่นระเบิด และช่วยเก็บกู้ระเบิดมาตลอดโดยเฉพาะชายแดนด้านกัมพูชา เช่นได้ร่วมดำเนินโครงการสำรวจเพื่อปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดในช่วงเวลา พ.ย ๒๕๕๐ ถึง ต.ค ๒๕๕๒ โดยโครงการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 1,282,070 เหรียญดอลล่าสหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทย 43,547,561.37 บาท ผ่าน Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF)

ที่ตั้งสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย
 
สำนักงานใหญ่
802/250 หมู่ 12 ถ. พหลโยธิน 70 หมู่บ้านวังทองริเวอร์ปาร์ค
ซ. ปาร์ค 14 ต. คูคต อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12130
โทร/ แฟกซ์ (Tel/Fax) 02-990 1725

มือถือ (Mobile) 081-9141527, 087-8021888
E-mail:  amorn@tda.or.th หรือ info@tda.or.th

สำนักงานประสานงานโครงการกวาดล้างทุ่นระเบิด ICEA


ห้อง 205 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
เลขที่ 183 ถ. สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210
โทร. 02-929-2992 
 
วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
 1. สนับสนุนและร่วมปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิด แห่งชาติในการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดสำรวจปักป้ายพื้นที่อันตราย ให้ความรู้เรื่องอันตรายจากทุ่นระเบิด
 2. ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสมาคมโดยเฉพาะผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิด
 3. พัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการจากทุ่นระเบิด
 4. สนับสนุนการปลูกป่า, หญ้าคา, พืชอื่นๆ ตามชายแดนเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อท้องถิ่นที่อยู่ใกล้พื้นที่ทุ่นระเบิด
 5. ให้คำแนะนำ ปรึกษางานด้านทุ่นระเบิดทั้งในและต่างประเทศ
 6. ให้ความช่วยเหลือด้านทีมกู้ภัยฉุกเฉินต่อกรณีอุบัติเหตุเฉพาะหน้าและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ผลงานที่ผ่านมาของสมาคมฯ
ดำเนินโครงการกวาดล้างทุ่นระเบิดที่ชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ ชื่อ ปฏิบัติการปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนกัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย พร้อมทั้งการเผยแพร่ประสบการณ์ที่ได้ หรือ MRCT Project โดยได้รับงบประมาณดำเนินโครงการจากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 473,055.96 USD ผ่าน JAPAN-ASEAN Integration Fund (JAIF) ระยะเวลาปฏิบัติงาน  18 เดือน ระหว่าง 1 เมษายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 ใช้พนักงาน 19 คนเพื่อปฏิบัติงานในโครงการนี้ สามารถตรวจพบทุ่นระเบิด/UXO จำนวน 2,729 ทุ่น และคืนพื้นที่ปลอดภัย จำนวน 2,445,513 ตร. ม. ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าไปทำมาหากินได้อย่างปลอดภัย
การปฏิบัติงานในปัจจุบันของสมาคมฯ

สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนด้านเงินต่อเนื่อง จำนวน 806,275.77 USD จากรัฐบาลญี่ปุ่น ให้ดำเนินโครงการการกวาดล้างทุ่นระเบิดที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดสระแก้ว ชื่อ “บูรณาการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวชายแดน (ในประเทศอาเซียน) -บทเรียนจากประเทศไทย “Integrated Landmine Clearance to Promote Cross Border Economy (in ASEAN Countries) –  Lesson Learned from Thailand: ICEA” เป็นเวลา 2 ปี นับจาก เดือนกันยายน 2559 ใช้พนักงานทั้งหมด 24 คน โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 การปฏิบัติงานที่สุรินทร์ สามารถตรวจพบทุ่นระเบิด/UXO แล้ว 2,971 ทุ่น ในช่วงงานกวาดล้าง 5 เดือนที่ผ่านมา และคืนพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น จำนวน 326,866 ตร. ม. ได้ใช้ในการทำมาหากิน

ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและช่วยเหลือคนพิการจากทุ่นระเบิดโดย
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขาศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
ชื่อบัญชี “ สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย”

เลขที่     028-0-32550-7
หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม
“สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย”
หรือบริจาคโดย paypal ที่อีเมลชื่อ info@tda.or.th