สมาคมฯ ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และผู้เก็บกู้ระเบิด (De-miner) กว่า 30 คน ที่เคยทำงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยมานานกว่า 16 ปี เพื่อช่วยหน่วยงานราชการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่หลงเหลืออยู่ตามชายแดนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดร่วมทั้งกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิด โดยสมาคมได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓

กลุ่มผู้ก่อตั้งสมาคมฯ นี้ได้ช่วยเหลือทางราชการคือ ศทช. มาตั้งแต่ปี พ.ศ ๒๕๔๓ ในการสำรวจผลกระทบเบื้องต้นของทุ่นระเบิด และช่วยเก็บกู้ระเบิดมาตลอดโดยเฉพาะชายแดนด้านกัมพูชา เช่นได้ร่วมดำเนินโครงการสำรวจเพื่อปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดในช่วงเวลา พ.ย ๒๕๕๐ ถึง ต.ค ๒๕๕๒ โดยโครงการได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 1,282,070 เหรียญดอลล่าสหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทย 43,547,561.37 บาท ผ่าน Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) 

Donation - ร่วมบริจาคเงิน

สนับสนุนกิจกรรมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและช่วยเหลือคนพิการจากทุ่นระเบิด

Donation for humanitarian landmine clearance and victim assistance

Deposit to saving account (TB)
Bank name: Bangkok Bank Public Co., Ltd

Branch: ZEER Rangsit Trading Center

Account name: Thai Civilian Deminer Association

Account number: 028-0-32550-7

Swift code: BKKBTHBK
Or Check paid to
“Thai Civilian Deminer Association”

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุนกิจกรรมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและช่วยเหลือคนพิการจากทุ่นระเบิดโดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สาขาศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

ชื่อบัญชี “สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย”

เลขที่: 028-0-32550-7

หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม
“สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย”